Chcesz otworzyć własną agencję?
Obsługuj naszych i Twoich własnych klientów używając:

Chcesz otworzyć własną agencję? Obsługuj naszych i Twoich własnych klientów używając:

Dostaniesz od nas:

Wsparcie biznesowe

Wsparcie merytoryczne

Wsparcie działalności

Oddział firmy adsfox jest dla Ciebie, jeżeli:

Dzięki naszym narzędziom i know-how będziesz mógł oferować klientom między innymi:

Dostaniesz dostęp do naszych partnerów,
aby móc oferować swoim klientom:

Dostaniesz dostęp do naszych partnerów, aby móc oferować swoim klientom:

Strony
internetowe

Usługi
copywriterskie

Usługi SEO

FAQ

Poniżej przygotowaliśmy listę najczęściej zadawanych pytań związanych z zasadami współpracy z naszą firmą.

Umowę zawiera się na czas nieokreślony z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Eliminuje to ryzyko, że partner musi być związany z naszą firmą przez wiele lat. W każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z zawartej umowy, jeśli tylko partner uzna, że podjęta przez niego decyzja była niewłaściwa. 3-miesięczny okres wypowiedzenia wynika z potrzeby odpowiedniego przygotowania się do procesu rezygnacji przez naszą firmę, jednak w pojedynczych przypadkach możliwe jest, że czas ten ulegnie skróceniu. Rozwiązanie umowy jest całkowicie bezpłatne.

Tak, umowa ta musi zostać zawarta między dwoma niezależnymi podmiotami gospodarczymi.

Branża marketingu internetowego nie jest reglamentowana. Z tego powodu nie potrzebujesz żadnego specjalnego wykształcenia. Jednakże nasza firma stawia nacisk na to, aby każdy właściciel oddziału adsfox był odpowiednio przeszkolony, a jego wiedza i umiejętności były zawsze na możliwie najwyższym poziomie. W związku z tym będziesz musiał odbyć szereg szkoleń i zdać kilka egzaminów, aby móc oferować wszystkie usługi swoim klientom bez utraty reputacji naszej marki.

Nasza firma poświęca ogromną ilość czasu i kosztów, aby przygotować partnera do prowadzenia działalności, z tego powodu chcielibyśmy, aby partner również był dla nas wsparciem.  Naszym celem nie jest szkolenie firm do prowadzenia działalności w oderwaniu od naszej marki. Dlatego zawieramy umowy lojalnościowe na okres 12 miesięcy, co oznacza, że firma nie może świadczyć samodzielnych usług agencyjnych przez rok po zakończeniu umowy.

Oczywiście nasze narzędzia i know-how umożliwią Ci obsługę firm z każdego kraju. Większość narzędzi jest jednak robiona w języku niemieckim, angielskim i polskim.

Oczywiście, my pomożemy Ci ich wyszkolić i sprawdzić, czy się nadają.

Niestety nie każdy będzie w stanie prowadzić oddział agencji. Obsługa naszych narzędzi wymaga rozumowania technicznego oraz umiejętności logicznego myślenia. Ponadto do obsługi klientów będziesz potrzebować kompetencji miękkich. W związku z tym na etapie Twojej kwalifikacji będziemy weryfikowali czy na pewno się nadajesz.

Pracując 40 godzin tygodniowo, nie zatrudniając pracowników, powinieneś zarabiać między 8 000 zł, a 30 000 zł. Wysokość zarobków nie jest w żaden sposób limitowana i może być znacznie wyższa w przypadku zatrudniania pracowników.

To kiedy agencja uzyska rentowność, zależy wyłącznie od osobistego zaangażowania właściciela oddziału w swoją pracę.

Tak, nasza firma nie ogranicza swoich partnerów w realizacji planów, które mogłyby przynieść korzyści w jego rozwoju, pod warunkiem, że działania w żaden sposób nie naruszają umowy partnerskiej oraz nie szkodzą wizerunkowi marki.

W celu nawiązania współpracy wypełnij poniższy formularz.

Aplikuj!

Aby aplikować, wypełnij poniższy formularz.